Η διπλή ζωή της Ενοχής!

Φαίνεται πως η Ενοχή μπορεί να έχει δύο διαφορετικές λειτουργίες ή όψεις, ακόμα και αν τελικά το πεπρωμένο της ψάχνει πάντα την θέαση της ίδιας σκηνής, της Τιμωρίας… Μπορεί να νιώσουμε ένοχοι για μια πράξη και αυτό εν τέλει να μας προστατεύσει, να μας οριοθετήσει και να μας αποτρέψει από την επανάληψη της πράξης αυτής,Συνεχίστε να διαβάζετε «Η διπλή ζωή της Ενοχής!».

Οι ανικανοποίητες ανάγκες μας…

07/03/2015 (Αθήνα) Δε πιστεύω πώς γεννιέται κανείς με δεδομένο το χάρισμα της Υπομονής… Προκειμένου η σπουδαία τούτη αρετή να καλλιεργηθεί και να θεωρηθεί κεκτημένη, απαιτείται χρόνος και ώριμη ανοχή στη ματαίωση ή την όποια στέρηση επιβάλλεται από την πραγματικότητα και το περιβάλλον μας… Οι ανάγκες μας – υλικές και συναισθηματικές – ζητούν ενίοτε άμεση ικανοποίηση,Συνεχίστε να διαβάζετε «Οι ανικανοποίητες ανάγκες μας…».

Όλοι την Αγάπη ψάχνουμε!

Η αγαπητή και ιδιαίτερη Melanie Klein, ψυχαναλύτρια παιδιών και ενηλίκων, ανέτρεψε αρκετά τα ψυχαναλυτικά δεδομένα της εποχής της, μιλώντας για τον ασυνείδητο Φθόνο και το Μίσος… Ασυνείδητα συναισθήματα πρωτόγονου Φθόνου και Μίσους φωλιάζουν μέσα στην καρδιά όλων μας, μαζί με την Αγάπη και την Ευγνωμοσύνη. Η συνειδητοποίηση καταχωνιασμένων συναισθημάτων Φθόνου και Μίσους, μέσω μιας θεραπείας-ανάλυσης,Συνεχίστε να διαβάζετε «Όλοι την Αγάπη ψάχνουμε!».