Η διπλή ζωή της Ενοχής!

Φαίνεται πως η Ενοχή μπορεί να έχει δύο διαφορετικές λειτουργίες ή όψεις, ακόμα και αν τελικά το πεπρωμένο της ψάχνει πάντα την θέαση της ίδιας σκηνής, της Τιμωρίας… Μπορεί να νιώσουμε ένοχοι για μια πράξη και αυτό εν τέλει να μας προστατεύσει, να μας οριοθετήσει και να μας αποτρέψει από την επανάληψη της πράξης αυτής,Συνεχίστε να διαβάζετε «Η διπλή ζωή της Ενοχής!».