Οι ανικανοποίητες ανάγκες μας…

07/03/2015 (Αθήνα) Δε πιστεύω πώς γεννιέται κανείς με δεδομένο το χάρισμα της Υπομονής… Προκειμένου η σπουδαία τούτη αρετή να καλλιεργηθεί και να θεωρηθεί κεκτημένη, απαιτείται χρόνος και ώριμη ανοχή στη ματαίωση ή την όποια στέρηση επιβάλλεται από την πραγματικότητα και το περιβάλλον μας… Οι ανάγκες μας – υλικές και συναισθηματικές – ζητούν ενίοτε άμεση ικανοποίηση,Συνεχίστε να διαβάζετε «Οι ανικανοποίητες ανάγκες μας…».