Η διπλή ζωή της Ενοχής!

Φαίνεται πως η Ενοχή μπορεί να έχει δύο διαφορετικές λειτουργίες ή όψεις, ακόμα και αν τελικά το πεπρωμένο της ψάχνει πάντα την θέαση της ίδιας σκηνής, της Τιμωρίας… Μπορεί να νιώσουμε ένοχοι για μια πράξη και αυτό εν τέλει να μας προστατεύσει, να μας οριοθετήσει και να μας αποτρέψει από την επανάληψη της πράξης αυτής,Συνεχίστε να διαβάζετε «Η διπλή ζωή της Ενοχής!».

Οι ανικανοποίητες ανάγκες μας…

07/03/2015 (Αθήνα) Δε πιστεύω πώς γεννιέται κανείς με δεδομένο το χάρισμα της Υπομονής… Προκειμένου η σπουδαία τούτη αρετή να καλλιεργηθεί και να θεωρηθεί κεκτημένη, απαιτείται χρόνος και ώριμη ανοχή στη ματαίωση ή την όποια στέρηση επιβάλλεται από την πραγματικότητα και το περιβάλλον μας… Οι ανάγκες μας – υλικές και συναισθηματικές – ζητούν ενίοτε άμεση ικανοποίηση,Συνεχίστε να διαβάζετε «Οι ανικανοποίητες ανάγκες μας…».