υπηρεσίες

  • Ατομική Ψυχοθεραπεία & Συμβουλευτική.
  • Εστιασμένη Δυναμική Θεραπεία (16 συνεδρίες).
  • Συμβουλευτική Ζεύγους/Γονέων.
  • Online Ψυχολογική Υποστήριξη (eTherapy).
  • Προσωπική Θεραπεία Φοιτητών ή Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας.

Ο ψυχολόγος αναλαμβάνει: 

Θέματα διαπροσωπικών σχέσεων, αγχώδεις διαταραχές (κρίσεις πανικού, φοβίες κ.α.), διατροφικές διαταραχές, ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, ερωτικές σχέσεις, σεξουαλικά θέματα (sex addiction, ταυτότητα κ.α.), διαταραχές προσωπικότητας, χαμηλή αυτοεκτίμηση, υπαρξιακά θέματα, διαχείριση αλλαγών, εργασιακό stress, επίτευξη στόχων, συναισθηματικές διαταραχές (κατάθλιψη κ.α.), διαχείριση θυμού, εθισμοί (π.χ. διαδίκτυο), προβλήματα γάμου, συμβουλευτική γονέων, διαχείριση απώλειας (πένθος).