Προσέγγιση

face05.jpg

Η βασική θεραπευτική προσέγγιση που εφαρμόζεται στο PsychoTherapy Lab είναι αυτή της Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας (Psychodynamic Psychotherapy), η οποία βασίζεται ιδιαίτερα στην ψυχολογία του Ασυνείδητου. Κατά περίπτωση αξιοποιούνται στοιχεία και από άλλες σχολές: π.χ. γνωσιακές θεραπείες, υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, θεραπεία μέσω τεχνών.

Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία (psychodynamic psychotherapy) προέρχεται από την κλασική φροϋδική ψυχανάλυση και βασίζεται αρκετά σε αυτή, με σημαντικές όμως διαφοροποιήσεις σε ζητήματα θεωρίας και κυρίως τεχνικής. Για παράδειγμα, οι συνεδρίες μπορούν να είναι αραιότερες (συνήθως 1 συνεδρία/εβδομάδα), η συνολική διάρκεια της θεραπείας ενδέχεται να είναι συντομότερη (βραχεία θεραπεία 12 έως 20 συνεδριών), ο θεραπευτής είναι πιο ενεργητικός και υποστηρικτικός, χρησιμοποιούνται αντικριστές πολυθρόνες (face to face) και όχι απαραίτητα το ψυχαναλυτικό ντιβάνι, ενώ τέλος οι συνεδρίες μπορούν να υλοποιηθούν και μέσω διαδικτύου (online ψυχοθεραπεία μέσω βιντεοκλήσης). 

Βασικός πυρήνας της ψυχοδυναμικής/ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας είναι η υπόθεση ότι το παρόν κάθε ανθρώπου κυβερνάται από το ασυνείδητο (unconsious) και τις εμπειρίες της πρώιμης διαπροσωπικής του ζωής (π.χ. σχέσεις με γονείς). Το α-συνείδητο θα λέγαμε ότι είναι εκείνη η ψυχική περιοχή στην οποία έχει αποσταλεί το απωθημένο υλικό του κάθε ανθρώπου: συναισθήματα, σκέψεις, εμπειρίες, ενορμήσεις, ενστικτώδεις επιθυμίες ή φαντασιώσεις που για το Εγώ μοιάζουν να είναι «απαγορευμένες» (ενδοψυχική σύγκρουση). Υπό το πρίσμα αυτό, θα λέγαμε ότι ο κάθε άνθρωπος συμπεριφέρεται και σχετίζεται στο παρόν μέσα από ασυνείδητα κίνητρα ενός «ξεχασμένου» παρελθόντος, δηλαδή μέσα από κίνητρα και επιθυμίες που δεν αναγνωρίζει, δεν κατανοεί, και τελικά δεν αποδέχεται. Βασικός στόχος της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας (όπως και της κλασικής ψυχανάλυσης) είναι η «επιστροφή του απωθημένου» μέσω της θεραπευτικής διαδικασίας: δηλαδή η αναγνώριση και συνειδητοποίηση της εσώτερης ψυχικής πραγματικότητας από το ίδιο το άτομο, ώστε αυτό να μπορέσει εν τέλει να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές κάποιων δυσλειτουργικών συμπεριφορών ή μοτίβων αλληλεπίδρασης με τους «σημαντικούς» άλλους.

Ο ψυχοδυναμικός ψυχοθεραπευτής θα βοηθήσει τον πελάτη του να αναγνωρίσει, να εκφράσει και να μεταφράσει τις απωθημένες και ασυνείδητες πλευρές της ψυχικής του ζωής, προκειμένου έτσι να ανακουφιστεί από τα  συμπτώματα που τον ταλαιπωρούν (π.χ. κρίσεις πανικού ή ψυχοσωματικές ενοχλήσεις), αλλά και να βελτιώσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Ο θεραπευόμενος καλείται, λοιπόν, να ξεπεράσει σταδιακά τις αντιστάσεις του (μέσω του ελεύθερου συνειρμού), για να μπορέσει τελικά να κατανοήσει τους τρόπους μέσα από τους οποίους οι εμπειρίες του παρελθόντος επηρεάζουν την παρούσα συμπεριφορά του, τις επιλογές του, καθώς και την πολυσύνθετη διαπροσωπική του ζωή.

Τέλος, θα λέγαμε ότι η ίδια η θεραπευτική σχέση αποτελεί για την ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία ένα πολύτιμο πεδίο έκφρασης και επίλυσης των ασυνείδητων συγκρούσεων του ατόμου, αλλά και των πρώιμων τραυματικών του εμπειριών. Έτσι, η πλαισιωμένη αυτή σχέση μοιάζει να αποτελεί σταδιακά για τον άνθρωπο μια λυτρωτική «σχέση επανόρθωσης»!

Αρέσει σε %d bloggers: